วิธีการวัดไซส์แหวน

วิธีวัดแบบที่ 1

  1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวน โดยวัดจากขอบด้านใน หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm.)
  2. นำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้มาเปรียบเทียบตามขนาดดังนี้

วิธีวัดแบบที่ 2

  1. ใช้เชือกหรือ กระดาษตัดออกมาเป็นเส้น นำมาพัน รอบนิ้วที่ต้องการ (ถ้าข้อนิ้วใหญ่ ควรวัดที่ข้อนิ้วเป็นหลัก) ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่ครบรอบพอดี
  2. นำเชือกหรือกระดาษที่ได้มาวัดขนาดกับไม้บรรทัด หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm.)
  3. วัดความยาวได้เท่าไหร่ นำค่าที่ได้มาลบ 2 จะได้ขนาด แหวนของคุณ เช่น วัดความยาวได้ 54 มิลลิเมตร ลบด้วย 2 ดังนั้นขนาดของแหวนคุณคือไซส์ 52
ตารางเปรียบเทียบไซส์แหวน

เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
เส้นรอบวง
(มม.)
EUROPE(ยุโรป)
***
UK/AU
 
USA/CA
 
CH/SG/JP
 
HK
 
14.00 44.20 44 F 3 4 6
14.30 44.80 45 G 3 1/3 5 7.5
14.70 46.10 46 H 3 2/3 6  
15.00 46.80 47   4 7 9
15.30 48.00 48 I 4 1/2 8 10
15.60 49.30 49 J 5 9 11
16.00 50.00 50 K 5 1/3 10 12
16.30 51.20 51   5 2/3 11  
16.60 51.90 52 L 6 12 13
17.00 53.10 53 M 6 1/3 13 14.5
17.20 54.40 54 N 6 2/3 14 16
17.50 55.10 55 O 7    
17.80 56.30 56   7 1/2 15 17
18.10 57.00 57 P 8 16 18
18.40 58.30 58 Q 8 1/3 17 19
18.80 58.90 59 R 8 2/3    
19.10 60.20 60 S 9 18 20.5
19.40 60.80 61   9 1/2 19 22
19.70 62.10 62 T 10 20 23
20.00 63.40 63 U 10 1/3 21 24
20.40 64.00 64 V 10 2/3 22  
20.70 65.30 65 W 11 23 25
21.00 65.90 66 X 11 1/2 24 26
21.30 67.20 67 Y 12 25 27.75
21.70 68.50 68   12 1/3 26  
22.00 69.10 69   12 2/3    
22.30 69.70 70 Z 13 27 30

*** ทาง M.P. Quality Jewelry ใช้การวัดไซส์แบบยุโรป