ตารางเทียบขนาดเพชร


ขนาด (มิลลิเมตร) น้ำหนัก (กะรัต)
1.3 มิลลิเมตร 0.01 (1 ตัง)
1.7 มิลลิเมตร 0.02 (2 ตัง)
2.0 มิลลิเมตร 0.03 (3 ตัง)
2.2 มิลลิเมตร 0.04 (4 ตัง)
2.4 มิลลิเมตร 0.05 (5 ตัง)
2.7 มิลลิเมตร 0.07 (7 ตัง)
2.8 มิลลิเมตร 0.08 (8 ตัง)
2.9 มิลลิเมตร 0.09 (9 ตัง)
3.0 มิลลิเมตร 0.10 (10 ตัง)
3.2 มิลลิเมตร 0.12 (12 ตัง)
3.4 มิลลิเมตร 0.15 (15 ตัง)
3.6 มิลลิเมตร 0.17 (17 ตัง)
3.8 มิลลิเมตร 0.20 (20 ตัง)
4.1 มิลลิเมตร 0.25 (25 ตัง)
4.2 มิลลิเมตร 0.30 (30 ตัง)
4.8 มิลลิเมตร 0.40 (40 ตัง)
5.2 มิลลิเมตร 0.50 (ครึ่งกะรัต)
5.4 มิลลิเมตร 0.60 (60 ตัง)
ขนาด (มิลลิเมตร) น้ำหนัก (กะรัต)
5.8 มิลลิเมตร 0.75 (75 ตัง)
6.0 มิลลิเมตร 0.80 (80 ตัง)
6.2 มิลลิเมตร 0.85 (85 ตัง)
6.4 มิลลิเมตร 0.95 (95 ตัง)
6.5 มิลลิเมตร 1.00 (หนึ่งกะรัต)
7.0 มิลลิเมตร 1.25 (1.25 กะรัต)
7.5 มิลลิเมตร 1.50 (หนึ่งกะรัตครึ่ง)
8.2 มิลลิเมตร 2.00 (สองกะรัต)
8.9 มิลลิเมตร 2.50 (สองกะรัตครึ่ง)
9.4 มิลลิเมตร 3.00 (สามกะรัต)
9.9 มิลลิเมตร 3.50 (สามกะรัตครึ่ง)
10.4 มิลลิเมตร 4.00 (สี่กะรัต)
11.2 มิลลิเมตร 5.00 (ห้ากะรัต)
11.9 มิลลิเมตร 6.00 (หกกะรัต)
12.2 มิลลิเมตร 7.00 (เจ็ดกะรัต)
12.5 มิลลิเมตร 8.00 (แปดกะรัต)
13.1 มิลลิเมตร 9.00 (เก้ากะรัต)
13.6 มิลลิเมตร 10.00 (สิบกะรัต)

เพชร Cubic Zirconia Swiss Machine cut เจียระไนเหลี่ยมเพชร Heart & Arrow 57 เหลี่ยม เกรด AAAAA