อัญมณีประจำวันเกิดวันเกิด ร่ำรวย มีที่ดิน ทรัพย์สิน การงาน อำนาจบารมี บริวาร สุขภาพ ความรัก เสน่ห์ มหานิยม
อาทิตย์ เขียว เขียวสด ดำ ม่วง เทา เหลืองสด แสด ชมพู ม่วงแดง แดง ส้ม ขาว ขาวนวล เขียวอ่อน หมอกเมฆ
มรกต หยก นิลดำ เหลืองสด แสด โกเมน เพทาย ทับทิม เพชร ไข่มุก พลอยสีขุ่น มุกดาหาร
จันทร์ ดำ ม่วง เทา เหลืองสด แสด เขียวอ่อน หมอกเมฆ ชมพู ม่วงแดง ขาว ขาวนวล ชมพู ม่วงแดง น้ำเงิน ฟ้า
นิลดำ บุษราคัม พลอยสีขุ่น มุกดาหาร โกเมน เพทาย เพชร ไข่มุก โกเมน ไพลิน
อังคาร เหลืองสด แสด เขียวอ่อน หมอกเมฆ น้ำเงิน ฟ้า ดำ ม่วง เทา ชมพู ม่วงแดง เขียว เขียวสด แดง ส้ม
บุษราคัม พลอยสีขุ่น มุกดาหาร ไพลิน นิลดำ โกเมน เพทาย มรกต หยก ทับทิม
พุธ
กลางวัน
เขียวอ่อน หมอกเมฆ น้ำเงิน ฟ้า แดง ส้ม เหลืองสด แสด เขียว เขียวสด ดำ ม่วง เทา ขาว ขาวนวล
พลอยสีขุ่น มุกดาหาร ไพลิน ทับทิม บุษราคัม มรกต หยก นิลดำ เพชร ไข่มุก
พุธ
กลางคืน
ขาว ขาวนวล ชมพู ม่วงแดง เขียว เขียวสด แดง ส้ม เขียวอ่อน หมอกเมฆ น้ำเงิน ฟ้า ดำ ม่วง เทา
เพชร ไข่มุก โกเมน เพทาย มรกต หยก ทับทิม พลอยสีขุ่น มุกดาหาร ไพลิน นิลดำ
พฤหัส แดง ส้ม ขาว ขาวนวล ชมพู ม่วงแดง น้ำเงิน ฟ้า เหลืองสด แสด เขียวอ่อน หมอกเมฆ เขียว เขียวสด
ทับทิม เพชร ไข่มุก โกเมน เพทาย ไพลิน บุษราคัม พลอยสีขุ่น มุกดาหาร มรกต หยก
ศุกร์ ชมพู ม่วงแดง เขียว เขียวสด ดำ ม่วง เทา ขาว ขาวนวล น้ำเงิน ฟ้า แดง ส้ม เหลืองสด แสด
โกเมน เพทาย มรกต หยก นิลดำ เพชร ไข่มุก ไพลิน ทับทิม บุษราคัม
เสาร์ น้ำเงิน ฟ้า แดง ส้ม ขาว ขาวนวล เขียวอ่อน หมอกเมฆ ดำ ม่วง เทา เหลืองสด แสด ชมพู ม่วงแดง
ไพลิน ทับทิม เพชร ไข่มุก พลอยสีขุ่น มุกดาหาร นิลดำ บุษราคัม โกเมน เพทาย