เครื่องประดับกับความเชื่อนพเก้า หรือ นพรัตน์
เป็นอัญมณี 9 ชนิด ที่ถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคล อย่างสูงสุด ประดับด้วย เพชร และพลอยสำคัญอีก 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ(ไพลิน) มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ ครบทุกชนิดตามโบราณราชประเพณี “ความเชื่อ” ของผู้คนที่มีมาแต่ โบราณกาลว่าอัญมณี หรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า “นพรัตน์” นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ เป็นของสูง เป็นสิริมงคลแก่ ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ ก็ล้วนแต่ เจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง เลิศ ด้วยความดี งามทั้งปวง
หยินหยาง
ภาพวงกลมสีขาว - ดำ คือ สัญลักษณ์ของคู่พลัง และเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ใช้แสดงสภาวะ"สมดุล" ของสองสิ่งที่ ตรงกันข้าม ขัดแย้งกัน แต่ก็ส่งเสริมกันอยู่ในตัว ทุกสรรพสิ่งประกอบด้วยพลังหยินและหยาง เป็น พลังคู่กัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ทั้งสองพลังต้อง มีเท่า ๆ กันจึงจะสร้างความสมดุล