วิธีการวัดไซส์สร้อยคอและสร้อยข้อมือ

วิธีการวัดไซส์สร้อยคอ

  • วิธีที่ 1. วัดจากสร้อยคอที่มีอยู่ โดยใช้ไม้บรรทัด วัดหน่วยเป็นนิ้ว
  • วิธีที่ 2. นำด้ายหรือเชือกเส้นเล็กๆ มาตัดให้ได้ความยาว 16 นิ้ว หรือ 18 นิ้ว เป็นต้น

วิธีการวัดไซส์สร้อยข้อมือ

  1. ใช้เชือกหรือ กระดาษตัดออกมาเป็นเส้น ความกว้างประมาณ 1 นิ้ว มาพันบริเวณรอบ ข้อมือ ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่ครบรอบพอดี และนำมาวัดขนาดด้วยไม้บรรทัด โดยใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว หรือจะใช้สายวัดก็ได้
  2. นำขนาดที่ได้บวกความยาวในตารางด้านล่างเพิ่มตามขนาดที่ต้องการ แล้วเลือกไซส์ที่ เหมาะสมได้แก่ 6 นิ้ว, 6.5 นิ้ว หรือ 7 นิ้ว เป็นต้น
ใส่แบบฟิต +0.25 ถึง 0.5 นิ้ว
ใส่แบบสบาย +0.75 ถึง 1 นิ้ว
ใส่แบบหลวม +1.25 นิ้ว